Adresa
Šarplaninska 139m, Pančevo

Šta je cistična fibroza

 

 

Cistična fibroza je bolest, koja u većini evropskih populacija pogađa jedno od 2500 novorođenčadi. To praktično znači, da će se od 10.000 dece koja se godišnje rode četiri biti sa cističnom fibrozom. Cistična fibroza (CF) je nasledna bolest od koje oboljevaju i dečaci i devojčice. Deca se rađaju sa cističnom fibrozom i bolest se ne dobija tokom života. Cistična fibroza nije zarazna bolest i ne može se preneti sa jednog deteta na drugo. Pošto dete već na rođenju ima cističnu fibrozu, ova bolest se označava kao urođena ili nasledna. Od cistične fibroze oboljevaju deca koja imaju dva CF gena, po jedan nasleđen od svakog roditelja. Osobe koje imaju samo jednu kopiju CF gena su “nosioci cistične fibroze” i potpuno su zdravi. Dete sa cističnom fibrozom se rađa jedino u slučaju kada oba roditelja nose ”CF gen“.

Simptomi i težina bolesti značajno variraju u različitih bolesnika sa cističnom fibrozom. Cistična fibroza napada više organa, ali najviše problema izaziva u: plućima, crevima, jetri i pankreasu. Poneki oboleli imaju više problema sa plućima, a drugi pak više sa organima za varenje; svaki bolesnik je u tom pogledu jedinstven. Cistična fibroza ne utiče na inteligenciju deteta. Za sada, jos uvek ne postoji lek za cističnu fibrozu, već samo inovativna terapija koja može umnogome poboljšati kvalitet i produžiti život ovim obolelima.