Adresa
Šarplaninska 139m, Pančevo

Kompresorski inhalator

 

 

Postupak za ostvarivanje prava na inhalator Pari boy ZA OBOLELE OD CISTIČNE FIBROZE po osnovu redovnog zdravstvenog osiguranja je sledeći:

 

(Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja)

  •  Pribaljanje mišljenja lekara specijaliste i popunjen OPP obrazac (na šifru 227) iz ustanove u kojoj se lečite
  • Dostavljanje OPP obrasca lekarskoj komisiji nadležne lokalne RFZO filijale (Socijalno), sa kopijom mišljenja lekara i zdravstvenom knjižicom
  • Posle overe Komisije i dostavljanja ocene i reversa, javljate se firmi Engel doo, ul. Bulevar Evrope br. 4, Novi Sad, kontakt telefon 021/531-657, kako biste se dogovorili oko preuzimanja Pari boy inhalatora.

 

Na isti način se može uraditi redovan servis, ali i nabavka nebulajzera za inhalator.

Napomena: Neophodno je da u roku od mesec dana dođete kod lekara specijaliste koji Vam je prepisao inhalator kako bi se potvrdila funkcionalnost aparata, jer u suprotnom nećete imati pravo na nebulajzere i besplatan servis.

Pravo na novi inhalator ostvaruje se na svake 4 godine, dok pravo na nebulazer ostvaruje se na svakih 6 meseci.
Za sva pitanja možete nam se obratiti na mejl info@cfsrbija.rs ili cfsrbija@gmail.com.