Adresa
Šarplaninska 139m, Pančevo

Inovativna terapija

 

 

Trikafta

je kombinacija tri leka iz grupe malih molekula, modulatora aktivnosti transportnog proteina CFTR. Lek se sastoji od dva korektora (tezakaftora i ekselakaftora) i jednog potencijatora (ivakaftora) funkcije CFTR. U kliničkoj studiji koja je prethodila registraciji u SAD krajem 2019. godine, preparat je pokazao efikasnost i bezbednost u primeni kod najveće grupe obolelih od CF, onih koji nose bar jednu kopiju najčešće mutacije – F508del.

Trikafta je registrovana za primenu kod osoba 12 godina u oktobru 2019. godine od strane FDA, dok je EMA (Evropska agencija za lekove dala dozvolu za promet u Evropi u avgustu 2020. godine, evropski naziv leka – Kaftrio.

Lek Trikafta je modulator CFTR proteina tako da pomaže defektnom CFTR proteinu da efikasnije funkcioniše. Dve supstance iz kombinacije leka Trikafta – elexacaftor i tezacaftor rade kao korektori tj. vezuju se za neispravni CFTR protein i pomažu mu da se pravilno presavije kako bi se više proteina moglo pripojiti na ćelijsku membranu umesto da bude razgrađeno. Treća supstanca iz leka Trikafta je ivacaftor i ima ulogu potencijatora tj. vezuje se za CFTR protein i drži kanal otvoren tako da se kroz njega razmenjuje više jona natrijuma i hlorida. Primenom trostruke terapijske kombinacije, više CFTR proteina dospeva do ćelijske membrane i protein koji se pripoji na ćelijsku membranu je aktivniji i funkcionalniji.

Primenom Trikafte u studiji pacijenti koji su dobijali lek već posle četiri nedelje primene leka imali su povećanje funkcije pluća mereno povećanjem forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1) za 13,8%, a ovo povećanje je bilo održivo do kraja studije. Broj egzacerbacija bronhopulmonalnih infekcija je bio manji za 63%, a egzacerbacija koje su zahtevale hospitalizacije za 71%. Pad koncentracije hlorida u znoju u proseku je iznosio 41,2 mmol/l, a prosečno poboljšanje respiratornih simptoma iznosilo je 20,1 poen. Porast u indeksu telesne mase, bez izmena u dijeti, je prosečno iznosio 1 kg/m2. Lečenjem lekom Trikafta kod CF pacijenata smanjena je koncentracija soli u znoju pacijenata poboljšan je indeks telesne mase, ublaženi su respiratorni simptomi obolelih od cistične fibroze, skinuti su sa liste za transplantaciju pluća i poboljšao se valitet života ovih pacijenata. Sredinom 2020. godine završena je i treća faza kliničkog ispitivanja radi procene sigurnosti, podnošljivosti, efikasnosti i bioloških efekata leka Trikafta kod dece obolele od cistične fibroze uzrasta 6 do 11 godina.

Neželjena dejstva leka Trikafta su u 10-20% pacijenata: glavobolja (17%), infekcija gornjih disajnih puteva (16%), abdominalni bol (14%), dijareja (13%) zatim u manje od 10% pacijenata raš, porast transaminaza (9%) i ureje (9%), nazalna kongestija (9%), rinoreja (8%), rinitis (7%), influenca (7%), sinuzitis (5%), porast bilirubina (5%) i u 2-5% pacijenata flatulencija, abdominalna distenzija, konjuktivitis, faringitis, respiratorna infekcija, tonzilitis, urinarna infekcija, porast C-reaktivnog proteina, hipoglikemija, vrtoglavica, dismenoreja, akne, ekcem, svrab. Kontraindikacije – nema.