UDRUŽENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU OSOBAMA SA CISTIČNOM FIBROZOM SRBIJE

Dijagnoza


Kada se detetu uspostavi dijagnoza cistične fibroze, to može biti veoma emocionalan i težak trenutak za celu porodicu. Zahvaljujući napredku u lečenju i nezi, oboleli od cistične fibroze žive sve kvalitetnije, a sa istraživanjima koja se sprovode mogu se očekivati sve bolje i bolje terapije.

Ni roditelji, ni dete, niti drugi članovi porodice ne treba da osećaju krivicu ili stid zbog činjenice da je dete bolesno od cistične fibroze. Sasvim je uobičajeno osećati ljutnju i frustraciju i nije lako prevazići ta osećanja i naučiti da se živi sa činjenicom da dete boluje od cistične fibroze. Vrlo je važno prihvatiti ovu činjenicu. Niko nije u mogućnosti da promeni stanje i što se ranije oboleli i porodica nauče da žive sa cističnom fibrozom izgubiće manje vremena pre efikasnog lečenja.

Cistična fibroza se dijagnostikuje na osnovu rezultata različitih testova, koje možemo podeliti na:

Testove pre rođenja (prenatalni)
Testove posle rođenja (neonatalni)