UDRUŽENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU OSOBAMA SA CISTIČNOM FIBROZOM SRBIJE

Cistična fibroza

Šta je cistična fibroza

Cistična fibroza je retka, nasledna (genetski uslovljena), hronična bolest koja utiče na žlezde koje proizvode mukus, suze, znoj, pljuvačku i digestivne sokove. ..

Simptomi

Znaci i simptomi cistične fibroze variraju od osobe do osobe i zavise od kombinacije mutacija. Na primer, jedan oboleli od cistične fibroze može da ima respiratorne probleme ..

Dostignuća

CF terapija je do nedavno podrazumevala samo ublažavanje simptoma ove bolesti primenom antibiotika, mukolitika, vitaminskih dodataka ishrani..

Inovativna terapija

Trikafta je kombinacija tri leka iz grupe malih molekula, modulatora aktivnosti transportnog proteina CFTR. Lek se sastoji od dva korektora (tezakaftora i ekselakaftora) ..

Standardi nege

Značajno povećanje očekivanog života u kohortama uzastopnih porođaja kod ljudi sa cističnom fibrozom (CF) rezultat je efikasnijeg lečenja bolesti. Takođe je sada..

Život sa cf

Da je imati cističnu fibrozu lako, cističnu fibrozu bi imao svako. Međutim, samo nekolicini nas je dodeljen taj zadatak. Čvrsto verujem u to da je u životu količina izazova direktno proporcionalna količini snage koju posedujemo...

Novosti

Chat